BÔNG GÒN CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
-

Ông Vũ Văn Khuông
- 0983.453.626

Bà Đỗ Thị Quỳnh Hoa
- 0945 665 656

-

-

Bông xơ polyester (Gòn kiện)

Gòn kiện
Gòn kiện
Gòn kiện
Gòn kiện
7D*64 mm Vergin Hollow conjugated siliconized - sợi rỗng 3 chiều
7D*64 mm Vergin Hollow conjugated siliconized - sợ...
1.4D
1.4D
7D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized) - sợi rỗng 3 chiều
7D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized) -...
15D*64 mm Green (Hollow conjugated) - sợi rỗng 3 chiều
15D*64 mm Green (Hollow conjugated) - sợi rỗng 3 c...
15D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized) - sợi rỗng 3 chiều
15D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)...
15D*64 mm Recycle (Hollow Siliconized)- sợi rỗng 2 chiều
15D*64 mm Recycle (Hollow Siliconized)- sợi rỗng 2...
4D*51 Lomelting (Bông hòa tan)
4D*51 Lomelting (Bông hòa tan)
0.8D semi
0.8D semi
0.8D semi (Cào tơi)
0.8D semi (Cào tơi)
0.7D Vergin
0.7D Vergin
0.9D*32 mm Recycle
0.9D*32 mm Recycle
15D*32 mm Vergin (Hollow conjugated siliconized)- sợi rỗng 3 chiều
15D*32 mm Vergin (Hollow conjugated siliconized)-...
15D*32 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)- sợi rỗng 3 chiều
15D*32 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)-...
3D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)- sợi rỗng 3 chiều
3D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)-...
4D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)- sợi rỗng 3 chiều
4D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)-...
10D*64 mm Recycle (Hollow Siliconized)- sợi rỗng 2 chiều
10D*64 mm Recycle (Hollow Siliconized)- sợi rỗng 2...
Gòn kiện
Gòn kiện
Gòn kiện
Gòn kiện