BÔNG GÒN CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
-

Ông Vũ Văn Khuông
- 0983.453.626

Bà Đỗ Thị Quỳnh Hoa
- 0945 665 656

-

-

Chia sẻ lên:
10D*64 mm Recycle (Hollow Siliconized)- sợi rỗng 2 chiều

10D*64 mm Recycle (Hollow Siliconized)- sợi rỗng 2 chiều

Mô tả chi tiết

 Dùng trong chăn ga gối đệm

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Gòn kiện
Gòn kiện
Gòn kiện
Gòn kiện
Gòn kiện
Gòn kiện
7D*64 mm Vergin Hollow conjugated siliconized - sợi rỗng 3 chiều
7D*64 mm Vergin Hollow conjugated silico...
1.4D
1.4D
7D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized) - sợi rỗng 3 chiều
7D*64 mm Recycle (Hollow conjugated sili...
15D*64 mm Green (Hollow conjugated) - sợi rỗng 3 chiều
15D*64 mm Green (Hollow conjugated) - sợ...
15D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized) - sợi rỗng 3 chiều
15D*64 mm Recycle (Hollow conjugated sil...
15D*64 mm Recycle (Hollow Siliconized)- sợi rỗng 2 chiều
15D*64 mm Recycle (Hollow Siliconized)-...
4D*51 Lomelting (Bông hòa tan)
4D*51 Lomelting (Bông hòa tan)
0.8D semi
0.8D semi
0.8D semi (Cào tơi)
0.8D semi (Cào tơi)
0.7D Vergin
0.7D Vergin
0.9D*32 mm Recycle
0.9D*32 mm Recycle
15D*32 mm Vergin (Hollow conjugated siliconized)- sợi rỗng 3 chiều
15D*32 mm Vergin (Hollow conjugated sili...
15D*32 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)- sợi rỗng 3 chiều
15D*32 mm Recycle (Hollow conjugated sil...
3D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)- sợi rỗng 3 chiều
3D*64 mm Recycle (Hollow conjugated sili...
4D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)- sợi rỗng 3 chiều
4D*64 mm Recycle (Hollow conjugated sili...
10D*64 mm Recycle (Hollow Siliconized)- sợi rỗng 2 chiều
10D*64 mm Recycle (Hollow Siliconized)-...
Gòn kiện
Gòn kiện