BÔNG GÒN CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
-

Ông Vũ Văn Khuông
- 0983.453.626

Bà Đỗ Thị Quỳnh Hoa
- 0945 665 656

-

-

Chia sẻ lên:
Bông tạo hạt loại trân châu (Gòn bi trân châu)

Bông tạo hạt loại trân châu (Gòn bi trân châu)

Mô tả chi tiết

 Bông tạo bi trân châu( Gòn bi trân châu) được dùng trong các sản phẩm như: gối ôm, gối đầu, gối khách sạn

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bông tạo hạt loại trân châu (Gòn bi trân châu)
Bông tạo hạt loại trân châu (Gòn bi trân...
Bông tạo hạt loại trân châu (Gòn bi trân châu)
Bông tạo hạt loại trân châu (Gòn bi trân...
Bông tạo hạt( gòn bi) loại thường
Bông tạo hạt( gòn bi) loại thường
Bông tạo hạt( gòn bi) loại thường
Bông tạo hạt( gòn bi) loại thường